Үндсэн хүсэлтүүд


assessment

Зээлийн хүсэлт

Зээлийн хүсэлт илгээх

desktop_windows

Пос терминал захиалах хүсэлт

Пос терминал захиалах хүсэлт

assessment

Дан лавлагаа

Дан лавлагаа

credit_card

U-Money

Оюутны картын төлбөр төлөх

assessment

Сэтгэл ханамжийн үнэлгээ

Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд өгөх харилцагчийн үнэлгээ

credit_card

Картын захиалга

Картыг энд дарж захиална уу.

Цаг захиалга

Зайнаас цаг захиалах бол энд дарна уу.

Харилцагчаар бүртгүүлэх

Харилцагчаар бүртгүүлэх

Бусад бүтээгдэхүүн үйлчилгээ


group

Харилцагчийн дансны хуулга

storefront

WeChat Мерчант

article

Мерчантын хуулга

article

Препейд карт

article

Хамтарсан препейд карт хэрэглэгчийн картын хуулга

article

Байгууллагын хүсэлт

Урамшуулалын мэдээлэл алга байна.