Хүсэлт

Зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулах хүсэлт

Харилцагчийн үндсэн мэдээлэл

Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Та төрөөс хэрэгжүүлж буй хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй ипотекийн зээлийн нөхцөлд өөрчлөлт оруулах хүсэлтээ дараах алхмаар өгнө үү. Хүсэлтийг зөвхөн ҮНДСЭН ЗЭЭЛДЭГЧ-ийн мэдээллээр бөглөнө үү. Таны хүсэлт өгсөн өдрөөс эхлэн зээлийн эргэн төлөлт хойшлох болно. Зээлийн нэмэлт гэрээг банк таны банканд бүртгэлтэй гар утас, и-мэйл хаягаар илгээж, цахимаар байгуулах боломжтой тул та өөрийн ашиглаж байгаа гар утасны дугаар болон и-мэйл хаягийг банканд шинэчлэн бүртгүүлнэ үү.


Нэмэлт

Харилцагч таны зээлийн бүтэц өөрчлөх хүсэлтийг Банк шийдвэрлэн эргэн төлөлтийн хуваарьт өөрчлөлт оруулж байна. ** Шинээр хүсэлт гаргаж буй харилцагч нар зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу хамгийн сүүлд зээл төлсөн өдрөөс хойш хүсэлт өгсөн өдрийг хүртэлх хугацаанд хуримтлагдсан зээлийн хүүг төлөх болохыг анхаарна уу.
/ХХБ-ны салбар, тооцооны төвийн байршлын мэдээлэл авах бол Энд дарна уу./