Хүсэлт

Оюутны картын төлбөр төлөх

Картын дугаар оруулна уу./16 оронтой/

Санамж:

Эрхэм харилцагч та өөрийн мэдээллийг зөв бөгөөд бүрэн бөглөнө үү. Оюутны карт шинээр захиалах: Шинээр олгогдох карт нь тухайн оюутныг төгсөх хүртэл хугацаагаар сунгалттай бөгөөд картын үнэ 3600₮, нийт төгсөх хугацааны сунгалтын төлбөр 1000₮ тул нийт төлбөр 4600₮. Оюутны карт сунгах: Тухайн оюутны картыг төгсөх хүртэл хугацаагаар сунгах бөгөөд нийт төлбөр 1000₮.