MN EN
Хүндэт харилцагч та банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сайжруулах судалгааг бөглөж өгч тусална уу.

1. Та банкны ямар бүтээгдэхүүн үйлчилгээг тогтмол ашиглаж байна вэ? /олон сонголттой/
Худалдаа, хөгжлийн банкыг сонгон үйлчлүүлдэг харилцагч Танд баярлалаа.