Хүсэлт

Харилцагч та банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой сэтгэл ханамжийн үнэлгээг бидэнд ирүүлнэ үү.

Та доорх үйлчилгээ бүрд сэтгэл ханамжийн үнэлгээ өгнө үү?
/ХХБ-ны салбар, тооцооны төвийн байршлын мэдээлэл авах бол Энд дарна уу./